Rytmika u Kaczorków

Dzisiaj Kaczorki doskonaliły technikę gry na instrumentach perkusyjnych. Utrwalały nazwy poszczególnych instrumentów. Odtwarzały proponowane rytmy na zasadzie muzycznego „Echa”. Oj, było u nas głośno! Opr. M.Ławicka