Rytmiczne “Reniferki”

Dzisiaj odbyły się kolejne zajęcia z Panią Julitą. Dzieci lubią tańczyć. Muzyka i ruch są dzieciom bardzo bliskie, warto więc rozwijać w nich to zainteresowanie. Taniec odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju psychofizycznym dzieci  – ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych.