Pracowite Papużki.

Papużki systematycznie doskonalą umiejętność układania wyrazów z poznanych liter. Wychodzi nam to coraz lepiej. Dziś także doskonaliliśmy umiejętność prawidłowego wycinania po śladach. To był bardzo pracowity dzień.

Przejdź do treści