Plastusiowe zwierzęta Słoników

Dzieci poznały zwierzątka, które występują w krajach egzotycznych na zakończenie zajęć ćwicząc mięśnie rąk wykonały piękne zwierzątka z plasteliny.

Przejdź do treści