“Papużki – “English corner” – maj, czerwiec.

W maju „Papużki” poznały nazwy przyborów szkolnych: (school bag, pen, rubber, book, pencil, pencil case, paint, crayon, glue, scissors, paint brusch, ruler, copy book, notebook, sharpener, marker, a coloured pencil). Rozpoznawaly dotykiem ukryte w plecaku przybory szkolne, oglądały wyposażenie własnych plecaków i piórników, odszukiwały przybory podczas manipulowania zabawką „Kwiatek”. Rozwijały umiejętność rozumienia ze słuchu – słuchały historyjek, np. „I’m ready for the classroom”, “My classroom”, “Emily is going to school”, piosenek, np. „What’s in your bag?”. Rozwijały sprawność komunikacyjną podczas ćwiczeń w mówieniu, np. podczas powtarzania słów wspólnie z chórem dzieci, śpiewu piosenek, np.  „What’s in your bag?”, udzielania odpowiedzi na proste pytania nauczyciela typu: „Can I have a… book, please? z użyciem prostych konstrukcji w języku angielskim, odgrywania mini dialogu: „Show me your… pencil, please”, „I have got…a pencil” „Here you are”. Thank you”, wykonywania rymowanki pt. “Teacher, teacher chant”. Brały udział w zabawie ilustrującej piosenkę pt. „Hurray for Mumy!”. Reagowały na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim, np. look, listen,  draw, trace, match, colour, point, say, write, find, put the stickers, tick, count, circle, cross out, cut out, glue. Grały w gry planszowe, wykonywały zadania grafomotoryczne na kartach pracy. Powtarzały materiał z zakresu: Units 1&2, Units 3&4, Units 5&6, Units 7&8 oraz oceniały własne postępy i własną postawę wobec języka obcego.

W czerwcu utrwalały nazwy zabawek z okazji „Dnia Dziecka”. W związku z tematyką wakacyjną nazywały wybrane środki transportu. Klasyfikowały pojazdy, rozróżniły przymiotniki, np. fast, slow, big, small. Słuchały piosenkę pt. „ „At the crossing” i rymowankę pt. „Wheels, wheels on the road”. Oglądały film o „Małej Syrence” i „Piotrusiu Panu”.

„Papużki” dziękuję Wam za wspólną zabawę i życzę udanych i bezpiecznych wakacji.

W galerii zamieściłam również zdjęcia ze spaceru do Łazienek. Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska