“Panterki”- English corner” (listopad)

„Panterki” na zajęciach języka angielskiego w listopadzie układały na tablicy do klasyfikowania kształty wg kolorów, a na dywanie zamek z figur geometrycznych. Poznały opowiadanie pt. „Goldilocks and Three Bears”. Śpiewały piosenki: ”Teddy Bear”, „Bugs for lunch”. Uczestniczyły w minidialogu “Look. I’ve got a jumping rope. Let’s play!” Recytowały rymowanki: „Ball to you, ball to me”, „Cat, dog, hamster, frog”. Podczas zabaw dydaktycznych rozróżniały na obrazkach zabawki, obiekty z placu zabaw, zwierzęta, przybory szkolne. Well done!

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska