Odwiedziny strażaków w przedszkolu

W dniu 27.11.2017 r. dzieci z grup: Reniferki, Lwiątka oraz Pingwinki odwiedziły panie, które są strażakami OSP w Montykach. Pani Magdalena Woś – członek zarządu straży, ratownik oraz najczęściej dowódca podczas akcji, Pani Joanna Szczepańska – ratownik. Wizyta Pań wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania pani Magdalena zaznajomiła dzieci z ciekawostkami związanymi z pracą strażaka, przestrzeganiem zasad i zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru i burzy. Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych i innych zdarzeń. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Większość dzieci, zwłaszcza chłopcy, postanowiła w przyszłości zostać strażakami.
Wiedza, którą dzieci nabyły, będzie utrwalana przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.
Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały Paniom  za przybycie i przekazanie tylu cennych informacji wręczając drobne podziękowanie. Przedszkolacy jeszcze raz bardzo dziękują za tak ciekawą lekcję.

Przejdź do treści