Od zabawy do nauki – Niedźwiadki

Niedźwiadki poprzez zabawę wiele się uczą. Kształtują świadomość własnego ciała. Rozumieją co znaczy słowo „dom”  i potrafią rozpoznać i nazwać dźwięki z otoczenia. Grupują przedmioty i stosują określenia „mały i duży”. Doskonalą zmysł równowagi i sprawność ruchową, poznając przy tym instrumenty: bębenek i trójkąt