Najmłodsi w klubie CSW Champion Lubawa

Najmłodsi członkowie Klubu Champion są wysportowani i zwinni. Dzieci, które trenują, uczą się sportowej rywalizacji, szacunku do kolegów i koleżanek. Nie brakuje również gier i zabaw ruchowych, które prowadzą do specjalistycznych treningów.