Muzyka wokół nas

Podczas ostatnich zajęć poznaliśmy instrumenty muzyczne – słuchaliśmy ich dźwięków, naśladowaliśmy sposoby gry na tych instrumentach. Na koniec zajęcia wykonaliśmy pracę plastyczną – trąbkę z gotowych, papierowych elementów.

Przejdź do treści