“Mistrzostwa w pomaganiu”

Przedszkole Miejskie w Lubawie przystąpiło do zbiórki pieniędzy w ramach kampanii “Kilometry Dobra” pod patronatem Fundacji “Przyszłość dla dzieci”. Akcja w naszym przedszkolu potrwa do 4 czerwca 2017r. Zebrane środki przeznaczone zostaną na finansowanie leczenia i rehabilitację dzieci objętych opieką Fundacji, jak również na zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pokrywanie kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych dziecka oraz opiekunów dziecka; pomoc materialną dzieciom z rodzin ubogich oraz takim, które w skutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej sytuacji.
Zbiórka odbywać się będzie w każdej grupie naszego przedszkola. Do okolicznościowych skarbonek zbieramy monety 1,2,5 złotowe, mogą być też banknoty. Zebrane pieniążki wymienione zostaną na monety 1 złotowe. W czasie finału akcji – na olsztyńskiej Starówce – monety o nominale 1zł. układane będą na taśmach i oczywiście mierzona będzie ich długość.
Dobro można zmierzyć. Ułóż z nami Kilometry Dobra!!!

Przejdź do treści