“Mały Reporter” z Przedszkola Miejskiego w Lubawie

„Mały Reporter”

     29.05.19r. Mali Reporterzy w towarzystwie pana Marcina Sarnowskiego  z TV Eltronik odwiedzili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubawie. Przedstawiciele grupy Papużki z Przedszkola Miejskiego w Lubawie przeprowadzili wywiad, a ich respondentem był pan Bolesław Zawadzki.  Celem wycieczki było poznanie procesu oczyszczania wody oraz zwrócenie uwagi dzieci na konieczność jej oszczędzania. Podczas wycieczki Mali Reporterzy dowiedzieli się jak funkcjonuje oczyszczalnia. Poznały poszczególne etapy oczyszczania ścieków poprzez filtrowanie, oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. Zwiedziły sterownię, w której mieszczą się komputery sterujące oczyszczalnią. Na zakończenie spotkania, dzieci  mogły zobaczyć jak wygląda woda, która z oczyszczalni wypływa do rzeki. Jest naprawdę czysta! Dzieci  z wychowawcą  podziękowały za spotkanie i przekazaną wiedzę. Dziękujemy raz jeszcze za możliwość przeprowadzenia wywiadu przez dzieci z Przedszkola Miejskiego w Lubawie

Przejdź do treści