“Lwiątka” – “English corner” – październik.

W październiku „Lwiątka” poznały nazwy figur geometrycznych, utrwalały nazwy kolorów, liczb, oraz nazwy wybranych produktów żywnościowych i części twarzy. Dzieci odszukiwały wskazane figury, układały z figur własne kompozycje. Uczyły się rozpoznawać zapisy graficzne niektórych nazw figur, przeliczały figury i inne liczmany, np. liście, korale, owoce, owady. Układały portret maskotki Boo korzystając z figur geometrycznych z wyprawki. Rysowały roboty.

„Lwiątka” wyszukiwały zdrowe produkty żywnościowe, owoce krajowe i egzotyczne, wykonały stworki z wybranych owoców i warzyw, bawiły się w zabawę „Do you like?”, udzielając odpowiedzi „Yes, I do. Yummy!” lub „No, I don’t. Yuck!”.

Śpiewały i ilustrowały gestami poznane piosenki.

Bawiły się w zabawę „Hide and Seek” z serią ulubionych owadów, kolorowały i naklejały naklejki podczas ćwiczeń słuchowych.

Reagowały na polecenia nauczyciela: „look at” – spójrz na, „listen” – posłuchaj, „colour” – pokoloruj, „point to the…” – wskaż, „say” – powiedz, „help me find” – pomóż mi znaleźć, „count” – policz, „put the stickers”  –  przyklej naklejki.

Brawo „Lwiątka”.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska