“KROKODYLKI” – “English corner” (wrzesień)

“Krokodylki” na zajęciach języka angielskiego brały udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i grach dydaktycznych. Dzieci przedstawiały się w języku angielskim, witały, np. z zajączkiem. Rozróżniały wybrane kolory, ilustrowały ruchem piosenki pt. „Hello”, „One, two, three”, recytowały rymowankę “Stepping  into English”.

Słuchały nagrań, śledziły historyjkę “Zack’s story”, wykonały pracę plastyczną pt. “Wakacyjne wspomnienia”. Dzieci poznały także najważniejsze zasady obowiązujące w grupie podczas zajęć, przestrzegały ustalonych reguł i zgodnie ze sobą współpracowały.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści