“KROKODYLKI” – “ENGLISH CORNER” (październik)

“Krokodylki” na zajęciach z języka angielskiego brały udział w grach dydaktycznych, zabawach  ruchowych, zręcznościowych, wykonywały ćwiczenia gimnastyczne w parach, powtarzały rytuały związane z tokiem zajęć, ilustrowały gestami i ruchem piosenki: „One, two, three…”, “Head and shoulders”, “Teddy Bear” i wyliczankę “Stepping  into English”. Rozróżniały i nazywały wybrane kolory, liczby w zakresie 10 i figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Odpowiadały na pytanie: „How old are you?” i określały własny wiek „I’m 6”. Dzieci potrafią  reagować na polecenia: „look”, „listen”, „say”, „point”, „stick”, „stand up”, „sit down”.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści