“Krokodylki” – “English corner” – marzec

W marcu „Krokodylki” utrwalały nazwy niektórych przeciwstawnych przymiotników typu: „duży”/”mały”, „gorący”/ „zimny”, „dobry”/„zły”, itp., rozpoznawały wybrane określenia dotyczące uczuć, emocji, czynności. Słuchały i ilustrowały gestem rymowanki „I can jump. Can you?”, „Five little eggs on Easter day”. Śpiewały piosenkę „I can draw a cat”. Poznały tradycje i obrzędy związane z Wielkanocą. Układały świąteczne puzzle. Klasyfikowały obrazki według podanych kryteriów.

Drodzy Rodzice „Krokodylki” zgodnie współpracują i przestrzegają ustalonych reguł obowiązujących w grupie podczas zajęć.

Well done!!!

Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści