Kreatywne Pingwinki

Pingwinki zajmują się zjawiskami atmosferycznymi. Układały z różnych zgromadzonych przedmiotów kolory tęczy oraz wykluczały te, które w niej nie występują. Namalowały swoje piękne zjawisko tęczy.

Przejdź do treści