konkurs świąteczny

Zapraszamy do udziału
w świątecznym konkursie plastycznym
„Anioły, Aniołki, Aniołeczki”

CELE KONKURSU:
– kultywowanie tradycji świątecznych,
– rozwijanie plastycznej aktywności twórczej,
– umożliwienie prezentacji swoich zdolności i talentów,
– wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

REGULAMIN KONKURSU:
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców;
– uczestnicy konkursu wykonują figurki aniołków z dowolnej masy plastycznej (gips, masa solna, modelina i inne ) lub papierowe figurki aniołków (papier, brystol, krepina, bibuła);
– prace mogą być płaskie lub przestrzenne (wesołe, kolorowe, błyszczące) – wiszące aniołki powinny mieć zawieszkę; wszystkie elementy powinny być umocowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną prezentację;
– prace należy przekazać nauczycielowi – wychowawcy w grupie – z metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy;
– każde dziecko może dostarczyć na konkurs jedną pracę;
– prace dostarczone na konkurs sprzedane zostaną w czasie kiermaszu bożonarodzeniowym w przedszkolu;
– jury wyłoni zwycięzców konkursu I, II, III miejsce, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie;
– prace należy dostarczyć do 8 grudnia 2017 r.;
– rozstrzygnięcie konkursu 11 – 12 grudnia 2017 r.
– wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola.

KRYTERIA OCENY:
– oryginalność i pomysłowość,
– jakość artystyczna pracy,
– estetyka i technika wykonania,
– dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej.

ORGANIZATOR:
Przedszkole Miejskie w Lubawie
Kontakt: Dorota Żmudzińska
Tel. 89/645 24 46

CZEKAMY NA WASZE PRACE
ŻYCZYMY CIEKAWYCH POMYSŁÓW
POWODZENIA !!!

Przejdź do treści