KONKURS PLASTYCZNY „LEGENDY W OBRAZKACH”

plastyka

W ramach obchodów 800-lecia miasta Lubawy ogłaszamy konkurs plastyczny „Legendy w  obrazkach”. Prace należy dostarczyć  do 31.03.2016 roku.  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu:

 1. Temat konkursu: „Legendy w obrazkach”
 2. Cel konkursu:
  Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Lubawie, rozbudzenie plastycznej twórczości u dzieci oraz pogłębienie przeżyć estetycznych.
 3. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie w Lubawie. Czas trwania: od 07.03.2016r. do 31.03.2016r.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu miasta i gminy Lubawa w wieku do 6 lat.
 5. Na konkurs należy dostarczyć prace plastyczne ilustrujące lubawskie legendy.
 6. Format pracy: A4.
  Technika: dowolna
 7. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
 • nazwa konkursu
 • imię i nazwisko dziecka
 • wiek
 • nazwę grupy bądź adres zamieszkania
 1. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 2. Prace należy dostarczyć do wychowawcy grupy lub dyrekcji  przedszkola.
 1. Termin dostarczenia prac: do 31 marca 2016r.
 2. Komisja wybierze najciekawsze prezentacje.
 3. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu.
 4. Dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność przedszkola.
 5. Dla zwycięzców przewidziane są wartościowe nagrody.

ZBIÓR LEGEND LUBAWSKICH – oprac. Dorota Żmudzińska

Przejdź do treści