Konkurs plastyczny “Choinki”

Zapraszamy do udziału

w świątecznym konkursie plastycznym

„Choinki”

CELE KONKURSU:
– kultywowanie tradycji świątecznych,
– rozwijanie plastycznej aktywności twórczej,
– umożliwienie prezentacji swoich zdolności i talentów,
– wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

REGULAMIN KONKURSU:
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców;
– uczestnicy konkursu wykonują przestrzenne choinki z dowolnie wybranego materiału (brystol, krepina, gazeta, bibuła, szyszki, tworzywa sztuczne, itd.);
– prace muszą być przestrzenne (wesołe, kolorowe, błyszczące) – wiszące powinny mieć zawieszkę
– prace należy przekazać nauczycielowi – wychowawcy w grupie – z metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy;
– każde dziecko może dostarczyć na konkurs jedną pracę;
– prace dostarczone na konkurs sprzedane zostaną w czasie kiermaszu bożonarodzeniowym w przedszkolu;
– jury wyłoni zwycięzców konkursu I, II, III miejsce, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie;
– prace należy dostarczyć do 10 grudnia 2018 r., rozstrzygnięcie konkursu 11 grudnia 2018r.;
– wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola.

KRYTERIA OCENY:
– oryginalność, pomysłowość i jakość artystyczna,
– zaangażowanie całej rodziny

ORGANIZATOR:
Przedszkole Miejskie w Lubawie
Kontakt: Dorota Żmudzińska, Małgorzata Nowak
Tel. 89/645 24 46

CZEKAMY NA WASZE PRACE
ŻYCZYMY CIEKAWYCH POMYSŁÓW
POWODZENIA !!!

Przejdź do treści