Kolejny dzień adaptacyjny przyszłych przedszkolaków