“Góra Grosza”

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice!
Przedszkole Miejskie w Lubawie przystąpiło do akcji „Góra Grosza”
Zapraszamy dzieci i rodziców do aktywnego włączenia się do akcji charytatywnej organizowanej w naszym przedszkolu.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej,
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia,
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet: od 1 gr. do 5 zł.
Akcja zbierania monet trwać będzie od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
W tym czasie zbierać będziemy monety do skarbonek przygotowanych w każdej grupie przedszkolnej.
Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Wierzymy, że i TY przyłączysz się do akcji !!!