Garden time. Zajęcia z języka angielskiego w grupie “Tygryski”

IMG

„Tygryski” wkroczyły w tematykę rodzinną. Zapoznaliśmy się z następnym słownictwem: ‘a mummy’ – mama, ‘a daddy’ – tata, ‘a grandma’ – babcia, ‘a grandpa’ – dziadek, a garden – ogród. Tematyka rodzinna została rozszerzona o słownictwo związane z ogrodnictwem: ‘picking flowers’ – zrywanie kwiatków, ‘watering seeds’ – podlewanie nasionek, ‘planting seeds’- sianie nasionek, ‘digging holes’ – kopanie dziur. Ułożyliśmy karty flashcards zgodnie z treścią piosenki „The garden flash’ . Naszym zadaniem było poruszanie się przy kartach obrazujących treść piosenki zgodnie z usłyszanym nagraniem.

IMG

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę oraz chłopca siedzących na poduszkach w sali przedszkolnej. Dzieci prezentują kartę obrazkową, przedstawiającą słownictwo utrwalane na zajęciach: ‘ picking flowers’ – zbieranie kwiatów.

IMG

Zdjęcie przedstawia dwie dziewczynki na zajęciach języka angielskiego w sali przedszkolnej. Ich zadaniem jest poruszanie jest wzdłuż kart obrazowych, leżących na podłodze, zgodnie z treścią usłyszanego chant’u. Dodatkowo, dzieci obrazują treść piosenki ruchem.

Przejdź do treści