Program adaptacyjny

Pani Mariola Nagórska i Pani Sylwia Szpanowska w ramach Programu Adaptacyjnego dnia 09.03.2017r. prowadziły zajęcia rozwijające wyobraźnię. Po integracji dzieciom zaproponowano zajęcia sensoryczne, rozwijające prawą półkulę mózgu: rysowanie oburącz na podłożu z mąki, kredkami świecowymi na papierze, przechodzenie po podeście. Zabawy w kącikach zainteresowań oraz przy muzyce umilały nam pobyt.

Przejdź do treści