DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

10

DRODZY RODZICE!

Mowa jest podstawą w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala także na wyrażanie swoich odczuć, emocji, opinii. Nieprawidłowa wymowa jest przyczyną nie tylko niepowodzeń w nauce (błędy w pisaniu, trudności w czytaniu) ale może również wpływać na kształtowanie osobowości dziecka. Wady wymowy mają duży wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole.

Czy mowa Państwa dziecka rozwija się prawidłowo?

We wrześniu Państwa dzieci 3,4 i 5-letnie są obserwowane i badane przez logopedę. Pod koniec miesiąca otrzymacie Państwo informację o wynikach diagnozy logopedycznej i możliwości bezpłatnej terapii logopedycznej.                    

Opracowała: Ornowska Patrycja

Przejdź do treści