MOTYLKI

W ostatnich dniach dzieci z grupy „Motylki” poważnie rozmawiały o dobrych i złych zachowaniach, o tym, co pomaga a przeszkadza w miłych zabawach. Przedszkole to miejsce, gdzie dzieci spędzają wiele godzin dziennie, zdobywają nowe doświadczenia społeczne i emocjonalne, uczą się panowania nad swoimi emocjami, przyswajają normy postępowania. Dzięki nabytym doświadczeniom lepiej orientują się i rozumieją , co według dorosłych jest słuszne i dobre, a co złe i niewłaściwe. Dzieci z grupy „ Motylki” wspólnie z nauczycielkami utworzyły „kodeks zachowania”, który zaakceptowały zamiast podpisem – wyciętym i pokolorowanym szablonem własnerączki. Opracowała: D. Żmudzińska