Deutsch, Deutsch w “Słonikach”.

“Słoniki” uczestniczą w zajęciach języka niemieckiego w każdy piątek. Uczymy się form przywitań i pożegnania, a także śpiewamy piosenki: na przywitanie “Guten Morgen” oraz na pożegnanie “Alle Leute”. Tym razem bardzo pomocne okazały się mazako-pisaki w przyswajaniu nazw kolorów w języku niemieckim.

Przejdź do treści