Delfinki tworzyły “Kontrakt grupy”

Dzisiaj Delfinki utrwaliły sobie prawa i obowiązki prawdziwego przedszkolaka. Dzieci od  najmłodszych lat powinny orientować się, że wszystkie dzieci mają własne prawa, które powinny być przestrzegane przez innych. Zapoznały się również z obowiązkami jakie ich obowiązują w grupie w oparciu o obrazkowy „Kontrakt grupy”. Bawiliśmy się również z kolorowymi piankowymi dłońmi – czytając globalnie swoje imiona, odróżnialiśmy prawą i lewą rękę poprzez przykładanie własnych dłoni.