CÓŻ TO ZNACZY?

Zapraszam do wspólnej zabawy. Spróbujmy przetłumaczyć angielskie wyrażenia. Ewa Raszkowska