Covid Safety Rules. Język angielski w grupie ‘Motylki’.

IMG

Tematyka zajęć na języku angielskim dotyczyła rozprzestrzeniającego się wirusa – koronawirus. Przypomnieliśmy sobie zasady obowiązujące w dobie pandemii. Osłuchaliśmy się z nowym słownictwem. Wykonaliśmy książeczki, które przestawiają zasady zwalczania koronawirusa. Dzieci chętnie śpiewały piosenkę pt.: „Covid safety song’  (link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=AS5Wy2D8bWc), dzięki którym łatwiej przyswajały poznane słownictwo.

 

Słownictwo:

wash your hands -myj ręce,

don’t touch your face – nie dotykamy twarzy

keep your distance – utrzymuj dystans

watch your space – dbaj o swoją przestrzeń

 

Słownictwo z książeczki dzieci.

water – woda

wash my hands – myć ręce

hand sanatizer – płyn dezynfekujący

paper tissues – chusteczki

mask – maska

paper towel dryer – podajnik ręczników papierowych

liquid soap – mydło w płynie.

Przejdź do treści