Certyfikat Lidera innowacji

12.12.2016r. Przedszkole Miejskie w Lubawie otrzymało Certyfikat Lidera innowacji w wychowaniu przedszkolnym za wdrożenie Blum Systemu. Blum System to narzędzie wspierające rodziców oraz pracowników przedszkola w ich codziennych zadaniach, a przede wszystkim umożliwiające lepszy kontakt rodziców z przedszkolem, dzięki któremu mogą w łatwy sposób uzyskać informacje nie tylko na temat codziennych zajęć dzieci czy dostęp do multimedialnych ćwiczeń, ale zapewniający także bieżącą wiedzę o postępach dziecka.  Gromadzone w nim dane są objęte bezpieczeństwem zgodnie z wymogami ustawowymi i najwyższymi standardami systemów zintegrowanych. Rodzice /opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola posiadają nieodpłatny dostęp do wszystkich danych o swoim dziecku, przechowywanych przez placówkę, w tym do planu pracy jego grupy oraz wyników jego obserwacji i diagnoz, jadłospisu, płatności za przedszkole, głównych wydarzeń przedszkolnych.

Przejdź do treści