Day: 15 września 2020

Podziękowanie

Dyrektor ,Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego w Lubawie składają serdeczne podziękowanie dla Firmy “Libro” Marka Liberackiego za wsparcie naszej placówki. Dzięki za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność. Za pomoc materialną w formie pod