Zwierzęta leśne – Żabek

Żabki zajmują się tematem “O czym szumią drzewa”. Omawialiśmy dzisiaj dobre i złe zachowanie się w lesie, rozwiązywaliśmy zagadki słowne, klasyfikowaliśmy zwierzęta, które zamieszkują las. Utrwalając sobie ich nazwy, wygląd, sposób poruszania, odżywiania oraz ich zwyczaje. Następnie wszystkie dzieci wykazywały się podczas malowania farbami wylosowanego przez siebie zwierzątka. Jest to ulubiona technika plastyczna -naszych Żabek. Powstała piękna galeria na naszej makatce przed salą. Opr. M. Nowak

 

 

Przejdź do treści