” ŻÓŁWIKI SŁUCHAJĄ BAJKI….”

Żółwiki odwiedziła po raz kolejny mama Zuzanny i przeczytała nam bajkę z książki „Psi patrol” . Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały bajki, a także oglądały kolorowe ilustracje. To było ciekawe spotkanie z książką w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych.Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy mamie Zuzanny,że zgodziła się do nas przyjść i poświęciła naszym Żółwikom czas. Zapraszamy serdecznie kolejnych rodziców !

Przejdź do treści