Ziemniaczane zabawy w “Hipopotamkach”

W piątek uczestniczyliśmy w zabawach z ziemniakami – wymyślaliśmy potrawy z ziemniaków, słuchaliśmy wierszy o warzywach, z ziemniaczanych stempli robiliśmy kolorowe wzory na kartkach. Najbardziej podobała się nam zabawa
w “gorącego ziemniaka”.

Przejdź do treści