Zajęcia w grupie “Motylki” z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Dzisiaj podczas zajęć dydaktycznych, wykorzystaliśmy tablicę interaktywną. Praca, a raczej zabawa z tablicą rozwija percepcję wzrokowo – słuchową ( pozwala samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną, często w postaci dźwiękowej) oraz wzrokowo – ruchową ( np. trening manualny, poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami). Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne. Ponadto bezsprzecznie tablica uatrakcyjnia zajęcia, dyscyplinuje grupę, a także zachęca do rozmów – rozwija mowę. Dzieci były zainteresowane i bardzo zaangażowane. Na początku poprzez zabawę rozwiązywały różne zadania, zagadki, układały puzzle oraz memory. Następnie przedstawiłam przedszkolakom wiadomości o dinozaurach z wykorzystaniem wcześniej przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Przejdź do treści