Zajęcia taneczne w gr. “Reniferki”

Przywilejem dzieciństwa jest beztroska zabawa. Każda zabawa ma jakiś określony wpływ na dzieci, zwłaszcza w okresie przedszkolnym. Zabawy ruchowo-  taneczne wywołują wśród dzieci dużą dawkę dobrego humoru, sprzyjają  rozładowaniu stresów i integracji. W zabawach tanecznych chodzi o wprawienie ciała w ruch, który sprzyja wyzwoleniu pozytywnych emocji. Zajęcia taneczne, które prowadzi Pani J. Drobotko – instruktorka tańca towarzyskiego-to mile spędzony czas przy muzyce. Zapraszamy do galerii.

Przejdź do treści