Zabawa badawcza w “Reniferkach”

Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Wczoraj podczas zajęć badawczych szukaliśmy różnych odpowiedzi nt wiatru, np: “Czy wiatr ma kształt?”, “Czy wiatr można zobaczyć?” “Czy pomaga ludziom czy może czasem przeszkadza?”, na wszystkie pytania znaleźliśmy odpowiedzi. Na koniec zajęć podczas zabaw wykorzystaliśmy muzykę “Walce Wiedeńskie”, piórka i piłeczki, było wesoło i sympatycznie. Zapraszamy do galerii.