” Wylepianki” Tygrysków.

Dziś Tygryski wypełniały plasteliną gotowe szablony owoców. A oto, co zrobiły.