TRÓJKĄTNA BAJKA W GRUPIE MOTYLKÓW

12

„Była raz sobie skała bardzo dziwna –Trójkątna, Stał na tej skale pałac bardzo dziwny – Trójkątny, W pałacu tym…” Dla dzieci z grupy „Motylki” wiersz D. Wawiłow był inspiracją do tworzenia kompozycji z figur geometrycznych. Dzieci tworzyły obrazki z samych trójkątów, kół, prostokątów oraz z figur mieszanych. Opracowała: D. Żmudzińska

Przejdź do treści