Taneczne “Reniferki”

Podczas dzisiejszych zajęć rozmawialiśmy o księżniczkach, rycerzach i zamkach. Oglądaliśmy zdjęcia przedstawiające dawne stroje i pomieszczenia zamkowe. Ciekawi byliśmy jak kiedyś tańczono. Po obejrzeniu dawnych tańców dworskich również tańczyliśmy do muzyki barokowej.