Shapes w Żółwikach

Żółwiki utrwalały dotychczas poznane słownictwo. Uczymy się teraz nazw kształtów w języku angielskim: circle, square, triangle.