Robots and rockets!

Język angielski w grupie “Tygryski” kręci się wokół kształtów i kosmosu. Zapoznaliśmy się z następującym nazewnictwem kształtów w języku angielskim: a triangle – trójkąt, a circle- kółko, a rectangle, a square – kwadrat, a star – gwiazda, an oval – owal.

Kiedy nadarzy się okazja, utrwalamy wierszyk o kształtach pt.: ‘Shapes”, który brzmi:

Shapes, shapes

we like shapes

Painting circles and triangles

Painting squares and rectangles

And even ovals.

Wykonaliśmy także prace przedstawiające: a space robot – kosmicznego robota bądź a space rocket – kosmiczną rakietę przy pomocy różnych kształtów. Zapraszamy do galerii do podziwiania Naszych arcydzieł.

Przejdź do treści