“Reniferki” dbają o prawidłową postawę

W każdy poniedziałek w grupie “Reniferki” odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Dzieci odpowiednio ćwicząc nabywają odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

Przejdź do treści