Panterki uczą się języka niemieckiego

Zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez panią Larysę są bardzo lubiane przez dzieci. Dzisiaj Panterki śpiewały piosenki ilustrowane obrazkami, które mówiły o kolorach i zawodach takich jak: malarz, myśliwy, kominiarz, jeździec, młynarz. Śpiewały także piosenkę z pokazywaniem pt. “Panie Janie”.Na koniec wszystkie Panterki otrzymały nagrody w postaci kolorowych pieczątek.