Ojczyzna to Polska, to rzeka, to las…

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce. Wychodząc na przeciw potrzebom dzieci, dzisiejsze zajęcia odbyły się przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej. Zaprezentowane treści poprzez obraz i dźwięki, wywołały żywą reakcję podczas zajęć. Dzieci utrwaliły symbole narodowe, a podczas podróży pociągiem zwiedziły wirtualnie nasz kraj Polskę od Morza do Tatr. Zapraszam do galerii.