” Mamo,Tato – Nie pal przy mnie, proszę”- grupa Żółwiki

Grupa “Żółwiki” włączyła się w Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej ” Czyste Powietrze Wokół Nas”organizowany pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Głównym celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program ten uwrażliwia również na potrzebę dbania o czyste środowisko. W ramach programu dzieci z grupy Żółwiki umiejętnie rozpoznawały różne źródła dymu, jak również były uświadamiane na temat skutków palenia papierosów i miejsc, w których mogą być narażone na dym tytoniowy. Na zajęciach były wykonywane prace plastyczne – plakat o tematyce antytytoniowej “Mamo, Tato – Nie pal przy mnie, proszę”, jak również prace plastyczno – techniczne pt. “Papieros”. “Żółwiki” nauczyły się również piosenki pt. “O Dinku”, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach.