“Lwiątka” – “English corner” – marzec.

Na początku miesiąca bawiliśmy się w zabawy dotyczące tematyki “Zwierzęta z dżungli i sawanny” oraz “Zwierzęta naszych pól i lasów. Karty pracy, które dzieci otrzymały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są kontynuacją tej tematyki. Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści