Lwiątka

Lwiątka pożegnały tematykę jesienną , każde Lwiątko otrzymało dyplom za wspólne odkrywanie jesieni.