Kwiatki z rabatki u Kaczorków

Kaczorki podczas zabawy matematycznej zakładały ogródki kwiatowe. Układały zbiory, przeliczały je, określały równoliczność oraz ustalały liczebność po zmianach. Było sadzenie, podlewanie i zrywanie naszych kwiatków. Prawda, że ładne mieliśmy ogródki?

Przejdź do treści